තනිවම දෙහෙනකන්ද මුක්කුවත්ත හරහා සිරිපා කරුණාව

සිරිපා කරුණාවට යන්න දුෂ්කරම හා දුරම මාර්ගය තමයි දෙහෙනකන්ද මුක්කුවත්ත මාර්ගය. කලුතරින් පානදුරට ඇවිත් එතනින් රත්නපුරට…

තනිවම, සදගලතැන්න හරහා ඉහළට, රජමාවතෙන් පහලට, අවරේ සිරිපා කරුනාව

මේ ගමන ආරම්භ කරන්නේ සුන්දර ඉදල්ගස්හින්න දුම්‍රිය ස්ථානයෙන්… ගිය සෙනසුරාදා (22-10-2022) උදේ 8ට උඩරට මැණිකේ දුම්‍රියෙන්…

අභයගිරිය දාගැබ

අභයගිරිය දාගැබ වනාහි අනුරාධපුර නගරයෙහි වූ පෞරාණික මෙන්ම විශාලතම ආරාම සංකීර්ණයේ පිහිටි දැවැන්ත පූජණීය වස්තුවයි. එය…

තනිවම කුරුවිට අඩවිකන්දෙන් අවාරේ සිරිපා කරුණාව

මාස ගනනාවක සිට අවාරේ සිරිපා කරුණාවට බලාගෙන හිටියත් විවිද හේතු වගේම අවසානේ කකුලේ ගැටලුවක් නිසාත් දවසින්…