සුන්දර ගැරඩි ඇල්ල හා එහි ඉහලම කොටස සොයාගෙන තනිව ගිය ගමන

ලංකාවෙ ඇති දිය ඇලි වලින් ඉතාමත් ආකර්ෂණයක් දිනා ඇති මෙම ගැරඩි ඇල්ල නැරඹීමට යාමනම් ඉතාමත් අපහසු…

අභයගිරිය දාගැබ

අභයගිරිය දාගැබ වනාහි අනුරාධපුර නගරයෙහි වූ පෞරාණික මෙන්ම විශාලතම ආරාම සංකීර්ණයේ පිහිටි දැවැන්ත පූජණීය වස්තුවයි. එය…

දවස් 05ක නකල්ස් ගමනේ සම්පූර්ණ කතාව..

දවල් වෙලා මමයි පැතුමුයි ඉශුයි ඩිල්ශානුයි නුවර බලා ගියේ දවස් ගානක් එක තැනකට වෙලා හිටපු මගේ…