මරණයේ දොරටුවෙන් සිංහ කටට – අලගල්ල කන්ද තරණය

Spread the love

නුවර කොළැඹ ට්‍රේන් එකේ යද්දි ඉහළ කෝට්ටේ කිට්ටු වෙද්දි, කදු මුදුනක කලුගලින් නිදාගෙන ඉන්න සිංහයෙකුගේ පෙනුමට, වැජබෙන කන්ද හැමෝම දැකලා ඇති. ඒ තමයි අලගල්ල කන්ද .

ඉහළ කෝට්ටේ දුම්‍රිය ස්ථානයට ගිහින්, රේල් පාරේ මහනුවර පැත්තට යද්දි වම් අත පැත්තට තියෙන පඩි පෙලින් මේ ගමන අරම්භන්න පුලුවන්. කිලෝමීටර 3ක විතර දුරක් ගියාම අලගල්ල තේ කර්මාන්ත ශාලාව මුණගැසෙනවා. එතනින් තේ වත්ත දිගේ ඉහලට ගියාම කන්ද වෙත දිවෙන අඩිපාර හමු වෙනවා.. ලේසියෙන් වගේම දවසින් වුවත් ගිහින් එන්න පුලුවන් ගමනක්. මේ මාර්ගයෙන් ගියාම අන්තිමට කඹෙන් එල්ලිලා ගල් දෙබොකක් අස්සෙන් ඉහලට යන්න තියෙන තැනට තමයි මරණයේ දොරටුව කියන්නේ. ඒ වගේම ඉහල ගල් පිහිටීම සිංහයකුගේ මුව ආකාරයට පිහිටා තිබෙන නිසා ගල් දොබොක්ක අස්සෙන් යාම සිංහ කටට යාමක් වගේ. කෑම්පින්ග් කරන අයට ගලට කඹෙන් ඉහළට යාමට පෙර , කෑම්පින්ග් වලට සුදුසු ස්ථානයක් පිහිටා තිබෙනවා. (මම කෑම්පින්ග් කරේ මෙතන) ගල මුදුනෙත් කෑම්පින්ග් වලට සුදුසු තැනක් තියෙනවා. (සුළං බදන් නැත්තම් එතන සුපිරි)…. ගිහිල්ලම බලන්න.. ලේසියෙන් පහසුවෙන්, අඩු වියදමින් ගිහින් එන්න පුලුවන් ලස්සන තැනක් තමයි මෙතනත්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *